Miloš Obilić je bio srpski plemić iz srednjeg veka, koji se često spominje i u srpskoj epskoj poeziji. Najpoznatiji je kao junak koji je ubio turskog sultana Murata I u Kosovskoj bici.

U narodnim epskim pesmama i legendama, Miloš je slavljen kao heroj natprirodnog rođenja i snage (njegova majka je bila vila ili je njegov otac bio zmaj; Miloš je dobio svoju snagu kobiljeg mleka, od čega potiče njegovo prezime Kobilić ili Kobilović, kako se ponegde navodi. Imao je izuzetnog konja po imenu Ždral. Njegovi pobratimi su bili Milan Toplica i Ivan Kosančić, a njegova verenica ili žena je bila Mara, kčerka kneza Lazara Hrebeljanovića.

Miloš Obilić je važio za najboljeg srpskog junaka. Kada je bio ranjen u boju na Pločniku, nastala je opšta panika u Srpskim redovima, ali uspeo je da se oporavi i da se spremi za veliku bitku sa Turcima na Kosovu. Vece pre odlaska na boj, knez Lazar je održao kneževsku večeru na kojoj su bile sve viđenije srpske vojvode. Po predanju na toj večeri Vuk Branković je prozvao Miloša Oblilića da sarađuje sa Turcima. Jer je dva dana prije te večere oslobodio srpskog ljekara koga je zarobila straža Vuka Brankovića, a oni su smatrali da je on turski uhoda. I u toj silnoj pometnji među srpskim vojvodama kada su to čuli, iako je većina njih bila na Miloševoj strani, Miloš Obilić je ustao podigao pehar vina i rekao: "Čestiti kneže Lazar, i ti Vuče Brankoviću, i ti Ivane Kosančiću, i ti Milane Toplica, i vi braćo Musići, i ti Juže Bogdane, i vi braćo Jugovići, i vi svi ostale srpske vojvode koje ste s'nama i međ nama. Zavjetujem se pred ovom svetom slikom Isusa Hrista, pred ovim hljebom i vinom da ću sutra na Kosovu ubiti Murata, i kakvi budemo sutra na Kosovu bićemo takvi dovjeka." I posle ovog govora on napušta večeru. Nastala je mala panika u srpskim redovima, ali sutra dan na Kosovu polju kada je sve bilo spremno i kada su srpski popovi završili liturgiju, svi konjanici su navukli šljemove, jedino je Miloš skinuo svoj i bacio ga. Kada je bitka otpočela, Miloš je bio na celu vojske, imao je koplje i na svom konju ždralu, jahao ka Turskom taboru. Po predanju Miloš je imao veoma dobrog konja. Kada je došao do turskog tabora okrenuo je koplje naopako, što je u to vreme značilo predaju. U prvom trenutku turski vojnici koji su se nalazili u taboru oko sultana Murata su prokomentarisali da je Lazar ostao bez najboljeg srpskog vojvode. Dok su drugi rekli da budu na oprezu da nije nekakva podvala. Kada su ga razoružali, naređeno mu je bilo da priđe i da se pokloni sultanu. To mu je bilo idealno za ostvarenje zakletve koju je dao veče pre toga. Kada je krenuo da se sagne i da se pokloni, na pola puta je izvukao sakriveni noć ispod oklopa i rasporio turskog sultana Murata. Odmah su ga vojnici uhapsili i vezali. Pogubljen je odrubljivanjem glave.

Po Milošu Obiliću je nazvan grad Obilić na Kosovu. Orden Miloša Obilića je ustanovljen 1993. godine sistemom odlikovanja Republike Srpske definisanim Ustavom Republike Srpske u kome se kaže: "ordeni su javno državno priznanje Republike Srpske koje se dodjeljuje licima ili instituciji za izuzetne zasluge prema državi." Orden Miloša Obilića se dodjeljuje svim pripadnicima oružanih snaga Republike Srpske bez obzira na čin i rang, za osvjedočenu hrabrost u borbi i za junački podvig. Ovaj orden se u miru dodjeljuje samo u izuzetnim događajima.Search