Itaipu hidroelektrana


Itaipu hidroelektrana slika iz daljine Savremeni svet i njegovo funkcionisanje se ne može zamisliti bez proizvodnje struje. Kapaciteti termoelektrana, hidroelektrana i nuklearnih centrala su iz godine u godinu rasli i stvarali dovoljno električne energije za svetsku populaciju. Bez kompromisa hidroelektrane su ekološki najprihvatljivije rešenje za proizvodnju električne energije i kao takve, zaslužuju da im u budućnosti bude posvećena veća pažnja.

Itaipu hidroelektrana je najveća hidroelektrana na svetu. Kapacitet ove hidroelektrane je preko 12.600 megavata! Nalazi se na reci Larano na granici Brazila i Paragvaja. Ova hidroelektrana je podignuta još 1982. godine. Čak 91% proizvodnje električne energije u Brazilu dolazi iz Itapu hidroelektrane. Kao pokazatelj značaja ovog izvora električne energije, može poslužiti podatak da u ukupnoj proizvodnji svih hidroelektrana sveta, učestvuje sa oko 20%.

U poredjenju sa drugom najvećom hidroelektranom na američkom kontinentu, Grand Kuli hidroelektranom, u Severnoj Americi, Itaipu hidroelektrana ima gotovo duplo veći kapacitet proizvodnje električne energije. Zanimljivo je da po visini pada vode i po mogućnosti skladištenja električne energije, ova hidroelektrana ne spada čak ni medju prvih 10 u svetu, ali uprkos tome, veličina njene proizvodnje je do danas neprevazidjena. Uopšteno gledano, većina modernih svetskih čuda ima atraktivnost za turiste i često ih obilazi veliki broj turista. Ovo nije slučaj sa Itaipu hidroelektranom. Ona je prvenstveno funkcionalno svetsko čudo i nema preveliku estetsku lepotu, kojom bi pospešivala turizam u Brazilu. Photo: Tom Oades
Search