Kolos sa Rodosa


Kolos je svetsko čudo koje je imalo najkraći vek trajanja. Od izgradnje do uništenja ove statue prošlo je svega 55 godina.Na ostrvu Rodos, u staroj Grčkoj, nalazila su se 3 grada države: Lalisos, Kamiros i Lindos. Ova tri grada (polisa) su se 408. godine pre nove ere ujedinili i sačinili jedinstveni grad Rodos. U to vreme ovo je bio veoma razvijen grad i imao je veoma jake ekonomske veze sa Ptolomejem I, tadašnjim vladarom starog Egipta. Antagonidi iz Makedonije, koji su bili veliki neprijatelji Ptolomeja, 305. godine pre nove ere napali su Rodos, kako bi uništili ovu alijansu sa Egiptom. Uprkos velikoj vojnoj sili, oni ne uspevaju da uđu u sam grad. Godinu dana kasnije postiče se mirovni sporazum između stanovnika Rodosa i Antagonida, tako da se ovi drugi povlače sa ostrva, ostavljajući ogromne količine oružija na ostrvu.

U znak proslave svoje pobede i jedinstva, stanovnici Rodosa su prodali ostavljenu ratnu opremu i za dobijeni novac podigli veličanstvenu statuu posvećenu grčkom bogu Sunca, Heliosu.

Statuu Kolosa je osmislio i projektovao vajar Ares iz Lindosa. Gradnja statue je počela 294. godine pre nove ere i trajala je oko 12 godina. Osnova statue je napravljena od mermera. Izgradnja je tekla postepeno od stopala, preko nogu i trupa, do glave. Kada je završena, statua je bila visoka 34 metra i bila je presvučena bronzanom prevlakom. Ova statua je stajala na ulazu u rodosku luku Mitraki od 282. do 227. godine pre nove ere, kada je snažan zemljotres pogodio Rodos. Grad je bio gotovo uništen, a Kolos je slomljen na najslabijem mestu statue - u kolenu.

Tadašnji vladar Egipta Ptolomej III je ponudio stanovnicima Rodosa da plati troškove ponovnog podizanja i renoviranja statue. Međutim posle konsultovanja proroka, došlo se do stava da je ponovno podizanje statue protiv volje bogova, tako da je odlučeno da ponuda Ptolomeja III bude odbijena.

Skoro 1000 godina statua je ležala polomljena u moru. 654. godine nove ere Arapi napadaju Rodos. Posle velike pobede odlučuju da ostatke Kolosa kamilama prevezu i prodaju u Siriji. Tako se i desilo. O veličini statue govori i rečenica jednog mislioca iz tog vremena: "Bilo je potrebno da pet ili šest ljudi zajedno rukama obuhvati jedan prst Kolosa".

Mnoge nepoznanice i danas postoje u vezi ovog svetskog čuda. Na primer, još uvek je nepoznato koliko je oslonaca na zemlji imao Kolos. Najveći deo naučnika tvrdi da je bilo nemoguće da se Kolos oslanjao samo pomoću nogu, ali antički zapisi ne tvrde tako.

Drugo aktuelno pitanje je da li su brodovi, koji su pristizali u luku Rodosa, prolazili između nogu statue ili ne. Antički zapisi su podeljeni po ovom pitanju, a većina naučnika danas tvrdi da su brodovi prolazili pored statue, jer bi u suprotnom, posle pada statue bilo nemoguće da brodovi pristižu u luku, što nije bio slučaj. Kolos je, po mnogima, bio inspiracija za mnoge savremene skulpture, pa i za jedno moderno svetsko čudo - Kip Slobode.
Search