Do posla preko rođaka i nasleđivanje radnog mesta (nepotizam)


Zapošljavanje u javnom sektoru-nepotizam
Nažalost, ovo je veoma rasprostranjen način zapošljavanja u javnom sektoru.
Tipičan razgovor: - Kume, imam molbu za tebe. Mali mi je nezaposlen, pa bih nekako da ga ubacim na neko dobro radno mesto, da ima dobru platu. Znam da ti možeš to da završiš. Završio je osnovnu školu, a srednju je napustio, nema posao, pa ako ima nešto da radiš Kum odgovara - nije problem, za tebe sve. Biće nešto za moga malog kuma (izvor: banjalukaonline.com).

Šta je to nepotizam?
Prema rečniku socijalnog rada, nepotizam je pojam koji označava ponašanje pojedinaca, najčešće nosilaca političke, ekonomske, vojne ili neke druge moći i uticaja kojim, zbog svog povlašćenog položaja, obezbeđuje beneficije i druge pogodnosti članovima svoje porodice, rođacima ili njima bliskim osobama u odnosu na druge osobe. Posebna vrsta ovog problema je zapošljavanje u dobrim firmama ili organizacijama pri čemu je politika da prednost imaju deca radnika. Uostalom, da li je neko video oglas za posao u Naftnoj industriji, na primer? Kratka pretraga preko Googla nije dala rezultat. Možda nismo tražili dovoljno. Probajte sa elektroprivredom...

Search