Stounhendž


Stounhendž (Stounhenge) je zasigurno britanska nacionalna ikona, koja simbolizuje mističnost, moć i istrajnost. Njegova osnovna svrha je ostala nepoznata do danas, medjutim, najverovatnije je da je to bio hram podignut kao znak obožavanja nekog od antičkih bogova. Postoje i druge verzije značenja ovog objekta ? na primer da je to bila opservatorija pomoću koje je praćeno vreme i pravljeni kalendari ili da je to mesto na kom su podnošene žrtve velikim božanstvima.

Sama antička upotreba ovog zaboravljenog svetskog čuda i nije toliko interesantna danas koliko je interesantan način njegove izgradnje.

Ono što mi danas možemo videti su ruševine Stounhendža. Manji i veći delovi su skinuti radi izgradnje puteva, porodičnih kuća, pa i rasuti od strane posetilaca i turista koji su od 1978. godine imali mogućnost veoma bliskog pristupa Stounhendžu.

Stounhendž je počeo da se gradi pre otprilike 4.000 godina, a gradnja je završena pre oko 3.500 godina. Za to vreme, ovo je bio ogroman poduhvat u kome su učestvovale hiljade radnika, za koji je bilo potrebno napraviti posebne alatke, nepoznate u to vreme i koji je zahtevao puno vremena i novca.

Unutrašnji krug Stounhendža je napravljen od takozvanog "plavog kamenja" koje je doneto sa planina u Velsu, koje su udaljene više od 300 kilometara. U to vreme, transport ovog kamenja je bio veoma težak, trebalo je preći veoma nepristupačne terene i dve reke da bi se postavilo u Stounhendž. Svaki kamen je težio oko 4 tone, a bilo ih je osamdesetak u krugu. Ovaj deo je danas gotovo potpuno uništen, mada se smatra da još pri izgradnji ovog objekta, taj deo nije bio u potpunosti kompletiran.

Spoljašnji krug je napravljen od kamenja koje je doneto sa planina udaljenih oko 30 kilometara. Ovo kamenje je još veće od prethodno pomenutog ? težilo je preko 50 tona i njegov transport je bio još veći problem od transporta "plavog kamenja". Smatra se da je u nekim nepristupačnim delovima bilo potrebno preko 600 ljudi da bi se jedan kamen preneo. Na samom mestu podizanja, korišćene su velike poluge i jaki konopci, kako bi se kamenje postavilo u uspravan položaj.

Ko je podigao Stounhendž? Ovo je pitanje na koje ni danas niko nema siguran odgovor. Postoje razne teorije i mišljenja, ali svakom od njih nedostaje neki detalj, koji čini da ono ostane samo hipoteza.

Prema legendi, Stounhendž je sagradjen od kamenja iz Afrike, koje su doneli džinovi, a koje je u krugove postavio čarobnjak Merlin, svojom magijom.

Danas je do Stounhendža relativno lako doši, jer se na manje od kilometra od njega nalazi autoput. Stounhendž je danas turistička atrakcija Britanije, izazov za mnoge istoričare i arheologe, ali i mesto okupljanja mnogih verskih sekti, koje veruju da i danas postoji duhovna moć ovog objekta, koja će im doneti boljitak.Photo: Fridžric Vincent, Cretaive Commons SharealikeSearch