Angkor Vat


Angkor Vat Angkor Vat je čuveni Hindu hram u blizini grada Angkor u Kambodži. Ovo je najveća religijska konstrukcija u svetu. Podigao ga je kralj Surivarman Drugi u XII veku. Angkor Vat je bio njegova opservatorija, a posle njegove smrti i lična grobnica. Podignut je u čast vrhovnog boga Hindu religije ? Višnua.

Sagradjen je od peščara i napravljen je u obliku pravougaonika dimenzija 850 metara širine i 1000 metara dužine. Kompleks se prostire na više od 80 hektara zemlje. Bilo je potrebno više od 30 godina da se ovaj hram kompletira. Za razliku od ostalih Hindu hramova, koji su okrenuti ka istoku, ovaj je okrenut ka zapadu (pravcu kojim idu mrtvi u novi život, po Hindu verovanju). U centru Angkor Vata se nalazi velika kula, sa četiri niže kule oko nje. Ovo reprezentuje pet vrhova planine Meru, na kojoj po hinduističkom verovanju borave bogovi i odakle je stvoren svet. Ceo kompleks je ogradjen visokom ogradom na kojoj su uklesane božanske zmije, poznate kao nage. U kompleks se može ući na četiri kapije, koje su okrenute ka svim stranama sveta.

Angkor Vat je poznat i po nadužem vajarskom radu, bareljefu, na ravnoj površini, koji ukrašava zidine hrama. Na zidovima visine 2 metra i dužine blizu 4 kilometra, i sa unutrašnje i sa spoljašnje strane, uklesane su slike koje govore o životu Surivarmana Drugog, detaljima iz hindu epopeja Ramajana i Mahabarata, bogovima živa i Višnu, kao i o životu običnih ljudi iz tog vremena. Ovaj hram je pretrpeo velike štete tokom burne kambodžanske istorije. Ratovi koji su se dešavali u ovoj zemlji tokom istorije su u jednom trenutku Angkor Vat pretvorili u ruševinu. Medjutim, uporno obnavljanje hrama ga je sačuvalo do danas u zadovoljavajućem stanju. Danas je Angkor Vat najvažnija destinacija za budističke hodočasnike. U njemu živi i veliki broj budističkih monaha. Photo: FuyheadoSearch