Istorija srpske kultureSrpska arhitektura
Srpsku arhitekturu možemo podeliti na delove koji su posvećeni arhitekturi crkava i manastira, odnosno sakralnoj arhitekturi, arhitekturi tvrđava...
Sakralna arhitektura, crkve i manastiri
Najstarija crkva u srpskim krajevima jeste crkva Svetog Petra kod Novog Pazara iz 9. ili 10.veka. Sagrađena je od lomljenog kamena...
Narodno neimarstvo i graditeljstvo
arodno graditeljstvo podrazumeva nekoliko tipova kuća sa specifičnim načinom građenja koje se baziralo na vekovnom iskustvu...
Arhitektura srpskih tvrđava i utvrđenih objekata
U srednjem veku nisu samo gradovi imali svoja utvrđenja.To je bio slučaj i sa manastirima...Među najstarijim očuvanim celinama je manastir Sveti Nikola ...
Novija srpska arhitektura
U 19. veku smenjuje se nekoliko stilskih pravaca u arhitekturi. Najpre se očituje klasicizam nudeći jedinstvo razuma i lepote,zatim barok sa bogatim ...
Film i kinematografija
mska umetnost u srpskoj kulturi zaživela je krajem 19.veka.Prva filmska predstava u Srbiji i na Balkanu održana je 6.juna 1896.godine u Beogradu,...
Fotografija
Nakon postignutog kvaliteta u portretima rad na fotografiji sledeći uspon doživljava u oslobodilačkim ratovima 1912-1918. ...

Search