Cat Claw na filmu


Po stripu Cat Claw, Baneta Kerca snimljena je jedina TV drama po domaćem strip junaku, ne računajući Mirka i Slavka. Film traje 30 minuta i prikazivan je na TV Novi Sad. Nemamo više informacija.
Search