Nekretnine i nepokretnostišta su nepokretnosti i zašto su one važne za bogaćenje?
Ako pravite brodove, ako radite sa naftom (popravka evropskog kraka naftovoda kroz Rumuniju koji curi), ako zidate nekretnine (trgovačke ili stambene centre), veće su šanse da se obogatite nego ako pravite igračke, popravljate vodovod ...

Kako se stiče nepokretnost?
Pravnici kažu: nepokretnost se stiče originarnim putem ili pravnim poslom. To praktično znači ? izgradnjom ili kupovinom, reše poklonom..... Evo kako ide procedura zidanja objekta u Srbiji, bez obzira da li je u pitanju moj dom od 50m2 ...

Šta je to sa stanovima u izgradnji, što ih privlači kupcima?
Ali je jeftinije u izgradnji! Od čega jeftinije? Od gotovog novog stana ! Taj koji se nije prodao dok je trajala izgradnja za manje pare, neće se prodati ni kad bude gotov za veće pare! Ali akcija (sniženje) traje još samo danas! ....

Porez pri kupovini nekretnina
Prema tekućima poreskim zakonima građani koji kupuju stan plaćaju manji porez nego što je to bio slučaj ranije, a ako ga kupuju prvi put i ako je dovoljno mali - neće ga placati uopšte.
...

Do stana na kredit
Stambeni krediti su se polako i sigurno nametnuli kao jedno od rešenja za obezbeđenje krova nad glavom. Naime, gotovo sve banke odobravaju ovu vrstu pozajmica na dugi rok, što je šansa da se plaćanje veoma visoke zakupnine...

Da li je važno da nekretnina bude uknjižena?
Uknjiženost nekretnine jeste važna jer se na uknjženu nekretninu može staviti hipotekarni ili založni kredit, a to je je bitnoda bi željenu nekretninu mogli kupiti na kredit preko banke. Neuknjiženi stanovi time ne gube vrednost, ...

Kupovina stana u izgradnji
Najveći rizik pri kupovini stana u izgradnji je kašnjenje sa završetkom radova, pri čemu investitori izbegavaju staviti plaćanje penala za takav slučaj. Sa ovim rizikom pod ruku ide i opasnost da nekretnina ne bude završena ...


Search