(Loxodonta africana)

Afrički slon je najveći kopneni sisar na svetu i pored indijskog slona, jedini sisar surlaš.Visina afričkog slona je oko 4 m, a dužina od repa do surle je oko 8 m. Težina se kreće od 4 do 6 tona. Koža im je gola, hrapava i sive je boje. Ovi slonovi imaju visoke i debele noge sa po pet prstiju na svakoj. Smatra se da žive i do 120 godina. Iznad usne duplje se nalazi surla, koja je veoma pokretljiva. Surlu čini 40.000 vretenastih mišića. Ona je duga oko 2 m. Na vrhu surle se nalaze nosni otvori i prstoliki organ, koji se koristi za hvatanje hrane, uvlačenje vode i slično. Ova životinja u surlu može da uvuče 4 do 10 litara vode, koje potom ušprica u usta. Dnevno afrički slon popije do 300 litara vode. Surlom izražava i svoja osećanja. Kada se sretne sa poznatim slonom ili ženkom, u sezoni parenja, mužjak ih grli surlom. Surlom bacaju i pesak po svom telu. To je neka vrsta kupanja, jer nabacani pesak po telu slona ima funkciju da uništi insekte koji mu napadaju kožu.

Sekutići su veoma veliki i nazivaju se kljovama. Jedna kljova može biti teška i do 50 kg, a dužina se kreće oko 2 metra.. Kljovama slon iskopava korenje biljaka, kojim se potom hrani. Njima trese i drveće, sve dok voćni plodovi ne padnu na zemlju.

Sonovi imaju i ogromne uši koje im služe za rashlađivanje, jer nemaju znojne žlezde. Dužina ušiju odraslog slona se kreće oko 1m, a kroz njih u minuti proteže i rashladi se 14 litara krvi.

Slonovi spadaju u najdruštvenije životinje. Žive u krdima, koja čine članovi šire familije. Zanimljivo je da je u jednom krdu slonova teško videti dva slona iste veličine. To je zbog toga što se u jednom krdu nalazi nekoliko različitih generacija. Interesantno je da su mladunci i slonice trudnice uvek u sredini krda, okruženi ostalim članovima.

Afrički slonovi su aktivni preko dana. Hrane se lišćem, voćem, biljkama, njihovim korenjem i granjem šiblja i drveća. Prirodne neprijatelje gotovo i da nemaju. Jedino su mladunci ugroženi od većih aligatora, ali o njima brigu vodi celo krdo.

Za razliku od indijskog slona, afrički se teže pripitomljava. Veće kljove ovog slona su osnovni razlog zbog koga se on više lovi (slonovača). Afrički slonovi, kao što se iz imena može zaključiti, naseljavaju delove afričkog kontinenta.

Nekada su afrički slonovi naseljavali deo afričkog kontinenta između Sahare i Južne Afrike, ali su zbog krivolova njihova staništa ograničena na nekoliko područja u Africi koja uglavnom pripadaju nacionalnim parkovima gde je kontrola krivolova veća. Afrički slon pretežno živi u savanama, ali se mogu našii u močvarama i dolinama reka.

Search