Kategorije

Carstvo životinja


Sisari
Sisari su vrsta životinja čija je osnovna osobina sposobnost  da proizvodi mleko koje služi kao hrana za mladunace. 
lista životinja
Ptice
Ptice su vrsta kičmenjaka koja jedina  ima perje a takođe ih karakterišu šuplje kosti koje su od značaja za sposobnost letenja.

Ribe
Ribe su vrsta kičmenjaka koja nastanjuju slane i slatkovodne vode. Danas je poznato preko 27000 vrsta riba ...

Gmizavci
Gmizavci su hladnokrvne životinje čija telesna temperatura zavisi od temperature okoline, zbog čega se mogu videti izloženi suncu

Vodozemci
Vodozemci ili amfibije su prvi stanovnici kopna među kičmenjacima i istovremeno njihovi evoluciono najniži predstavnici.

Beskičmenjaci
Beskičmenjaci (lat. Invertebrata) su životinje bez razvijenih kičmenih pršljenova. Većina životinja na  planeti su upravo beskičmenjaci.


Podvodni svet
Biljke i životinje za koje možda nikada niste čuli, koje žive u uslovima za koje se smatralo da onemogućavaju oblik života
netsrbija > cartvo životinja