babun majmun Babuni su afrički i arabjski majmuni tzv. starog sveta koji pripadaju rodu papio. spadaju među najveće majmune ove vrste, jedino su madril i dril veći. Latinski naziv babuna u bukvalnom prevodu znači onaj koji ima pseće lice. To zbog toga što je lice babuna istureno isto kao pseća njuška. Babuni su visoki 60 do 75 cm i imaju rep dužine od 50 do 85 cm. Težina se kreće od 14 do 44 kg, zavisno od pola babuna. Mužjaci su dosta teži od ženki. Žive od 20 do 30 godina.

Babuni imaju dugačke i izražene njuške, jake očnjake, debelo krzno, kratke repove i karakteristična zadebljanja na zadnjicama koja im služe za sedenje.

Ova vrsta majmuna živi u trupama koje imaju od 8 do 200 članova. Utvrdjeno je da babuni imaju bar 10 glasova kojima komuniciraju. U trupi najkrupniji mužjaci idu napred, u sredini su ženke i mladunci, a pozadi su slabiji mužjaci.

Hrane se gotovo svim biljkama, ali i mnogim manjim životinjama, poput zečeva, ptica koje se gnezde na zemlji i sl. Najveći neprijatelji su im leopardi.

Babuni žive u suvim predelima Afrike, uglavnom oko Sahare. Najčešće se sreću u savanama.

Search