Vodič za gotovinske (keš) kredite


gotovina na stolu Vrste keš kredita
Sve popularniji na domaćem bankarskom tržištu gotovinski (keš) krediti postaju na žalost i sve skuplji. Postoje dve vrste gotovinskih (keš) kredita:
1. Devizni 2. Dinarski

Obratite pažnju na nekoliko važnih elemenata kredita i pojmova:

- depozit i njegova visina
- rok, ovo su skupi krediti, bolje je kraći rok
- kamata, nominalna i efektivna
- kamate na dinarske kredite su veće
- troškovi odobrenja kredita
- kursevi po kojima se odobrava kredit i obračunavaju rate
- obezbeđenje kredita
- napravite kalkulaciju za ceo period kredita (visina rate x broj rata)
- refinansiranje kredita, razmislite, rešava problem kratkoročno, imate troškove raskida prethodnog ugovora, dug ostaje
čitaj dalje
izvor: kredti.rs
Search