Kategorije

Saveti pri uzimanju kredita

Oprez pri uzimanju kredita
Iako se čini da je  kredit najlakši način za rešavanje finansijskih  problema to ne mora biti tako. Pozajmljeni novac treba vratiti, i to uvećan za kamatu. Naravno ovo ne znači da krediti ne treba uzimati, jer je to često jedini nečin da sebi priuštimo neke stvari već da treba biti racionalan i realan i dobro proanalizirati uslove zaduživanja.

Korisni saveti pri uzimanju kredita:
- zadužujete se samo u slučaju preke potrebe
- upoznajte se sa ponudama većeg broja banaka
- nemojte se prezaduživati
- prethodno pročitate ugovor a ne da ga odmah na licu mesta potpišete
- tražite objašnjenja ako vam neke odredbe ugovora nisu jasne
- rate kredita plaćajte uredno jer vam na taj način neće biti zaračunavan zatezna kamata i dodatni troškovi
- ukoliko ne izmirujete uredno rate kredita to će ući u vašu kreditnu istoriju što će vam otežati dobijanje nekog novog kredita.


netsrbijaekonomijafinansijski saveti > Saveti pri uzimanju kredita