Rizik kod podizanja kredita


evro novcanice Koji su rizici kod uzimanja kredita?
Rizici kod koji mogu nastupiti kod lica koji podiže kredit kod banke mogu se podeliti na objektivne koji nastaju kao posledica promena na tržištu i subjektivne koji nastaju kao posledice promena ekonomske stuacije kod zajmoprimca.

Objektivni rizici kod uzimanja kredita
Pod objektivnim rizicima mogu se smatrati pre svega kamatni rizik koji postoji kod kredita s promenljivom kamatnom stopom i valutni rizik koji postoji ukoliko se kredit podže u valuti koja je različita od valute u kojoj se prima dohodak, odnono zarada ili druga vrsta primanja. Tako slabljenje dinara u odnosu na evro može dovesti do otežanog vraćanja kredita ukoliko je kredit sa evro vautnom klauzulom a zarada u dinarima a kod nas su u proteklom preriodu najteže bili pogođena lica koja se se zadužila u švajcarskim francima upravo iz ovog razloga. Treba biti svstan opsanosti koji nosi kamatni rizik jer ako se kredit uzima na dugačak rok kamtna stopa koja izgleda povoljno može se promeniti u veoma nepovoljan kredit.

Subjektivni rizici kod uzimanja kredita
Druga vrsta rizika nastaje usled promjena životnih okolnosti, kao što je gubitak posla ili bolest usled kojih lice koj e je podigo kredit može doći u neugodne situacije posebno ukoliko su nekretnine u kojima živi i sredstvo obezbeđenja za vraćanje kredita.
Search