Do posla preko internata


Kako pronađi posao preko interneta
Kompanije su i u Srbijisve češće počele da traže nove zaposlene putem interneta, bilo preko oglasa za posao na svojim internet stranicama ili preko specijalizovanih sajtova.


Procedura za traženje posla putem interneta
Uobičajne procedura da bi neko konkurisao za posao je da zainteresovana osoba pošalje svoj CV, odnosno radnu biografiju u elektronskoj formi, ali i da dostavi mnoge druge podatke. Takođe, postoji i mogućnost da se osoba koja traži posao
registujena takvom sajtu i ostavi svoju biografiju, koju bi zaintersoavni poslodavac mogao videti.

Osimbiografije (CV) mogu se postaviti i drugi podaci, eventualno skenirana dokumente, diplome i sertifikate ili preporuke. Iako valsnici takvih sajtova navode da je poželjno postaviti što kompletniju prezentaciju i prednosti poput toga da se ne moraju svakodnevnoi proveravati oglasi iskustva govore da je na ovaj način do razgovora za posao dolazi zanemarljiv broj ljudi u odnosu na slanje biografija na postojeće oglase. Bitna mana ovakvog pristupa je i nemogućnost modifikovanja svoje prezentacije prema potrebama i vrsti poslodavca.,

Zato ostaje savet da pratite šta se dešava na tržištu rada, pratite oglase, javljajte se na njih i nastojte da svakoj kompaniji prezentujete zašto ste prava osoba baš za njih. A, složićete se, nisu svi posladavci isti i ne bave se istom delatnošću.
Search