Tim i Dasti popis stripova - brojeva epizoda


Tim i Dasti popis stripova u izdanjima Zlatna serija i Lunov Magnus Strip (LMS)
Zlatna serija
14 - Pirati Misurija
27 - Vatanka i njegovi davoli
28 - Blago u jazbini dabrova
183 - Dastijev podvig
185 - Kamena glava
186 - Tvrdava Stenton
189 - Usijano olovo
190 - Pecina totema
198 - Legenda o totemu
199 - Trgovac kožama
200 - Crni krokodil
202 - Skamenjena šuma
203 - Tulak covek-vuk
204 - Tragom Tulaka
227 - Idol Asteka
229 - Zlocin u Taosu
231 - Dolina izgubljenih
233 - Grad sunca
235 - Poslednja zamka
243 - Veliki gavran
244 - Beli izdajnik
268 - Srebrni kanjon

Lunov Magnus Strip
11 - Krvava reka
12 - Desperadosi napadaju
55 - Pustinjski vuci
367 - Huk buljine
368 - Uragan nad Arizonom
369 - Prokleto zlato
376 - U zamci Apaca
377 - Rio Bravo
382 - Dabrova jazbina
383 - Ranc u plamenu
384 - Sklonište u kanjonu
389 - Ratnici Vitanke
390 - U orlovskom gnezdu
395 - Tri strele
396 - Alvaradovo blago

Search