Stari Egipat bogovi


Iz staroegipatskog Panteona Stari Grci su preuzeli čitav niz bozanstava.Ovo su neka od najpoznatijih:
Ra- bog sunca
Horus- bog neba sunca i faraona(bog Soko)
Hator - Boginja - Krava, Boginja neba, muzike i ljubavi. Gospodarica podzemlja i zvezda
Hapi - Bog Nila
Amon - Državni bog u Novoj Državi i prvobitno egipatsko božanstvo
Anubis - Bog umrlih i pratilac mrtvih na putu za zagrobni život (Bog - šakal)
Izida - Boginja plodnosti, zaštitnica braka i majčinstva (Velika boginja majka)
Oziris - Bog plodnosti i vegetacije
Set - Bog oluja i oružja
Neftis - Sestra Izide i Seta Setha, Boginja smrtiSearch