Asirija - Asirsko carstvo


Asirsko carstvo je nastalo od grada Ašur na rijeci Tigar, na prostoru sjeverne Mesopotamije (današnji Irak). Bio je u 2400. godine p.n.e. značajan trgovinski centar, koji je u 2000. godini p.n.e. postao centar velikog carstva. 1900. godine p.n.e. utvrđuju se trgovačke kolonije u Anadoliji (današnja Turska). Od 1400. godine p.n.e. asirska armija je osvajala krajeve i države ka sjeveru i zapadu, obezbjedivši tako trgovinu, robove, i plijen za sebe i za vladara. Zahvaljujući strahu koje su mnoge susjedne zemlje imale od asirske vojske, Asirija je uspjela da se proširi po cijeloj teritoriji Bliskog Istoka.
Najveću veličinu Asirsko carstvo je dostiglo u VII vijeku p.n.e. kada su pokorene teritorije od Egipta do Irana. Ipak, nekoliko decenija kasnije i mnogo ratova oko prevlasti, novo carstvo i kultura Vavilonije pod vođstvom Nabukodonosora (sa juga Mesopotamije) je asimilovala Asiriju u svoje carstvo.
Asirska vojska je bila najefikasnija "borbena mašina" u ono vrijeme. Njena reputacija je često bila dovoljna da uplaši ostale države od mogućnosti da ratuje protiv njih. Bili su opremljeni: gvozdenim šlemovima, oklopima, kopljima i štitovima. U upotrebi su bile i kočije i opsadne mašine, za ono vrijeme "čudo tehnike" u naoružanju.

Do X veka p.n.e. grad Asur je bio prenaseljen. Zato su izgrađena dva grada: Nimrud (IX vek p.n.e. - 879. godine od strane kralja Ašurnasirpala II) i Niniva (VII vek p.n.e.). Bili su čuveni po velelepnim palatama i hramovima. Za Ninivu se pouzdano zna da je imala puno parkova i bašti i egzotičnih životinja: slonova, lavova itdSearch