Akad


U severnom delu Mesopotamije ziveli su Akadjani, narod semitskog porekla.Oni su pokorili sumerske gradove-drzave na jugu i osnovali akadsko carstvo.

Sargon od Akada ili Sargon Veliki je bio kralj Akada, poznat po osvajanjima sumerskih gradova država u 24. i 23. veku pre Hrista. Osnivač je akadske dinastije. Osnovao je prvo poznato carstvo zvano Akadsko carstvo, a vladao je od 2334. do 2279. pre Hrista. Njegovo carstvo se prostiralo od Elama do Mediterana, uključujući Mesopotamiju, delove Irana i Sirije i moguće delove Anadolije i Arapskog poluostrva. Vladao je iz grada Akada, koga je sagradio na levoj obali Eufrata. Sargon je jedan od prvih u istoriji, koji je stvorio multietničko carstvo, kojim je upravljano iz jednog centra. Njegova dinastija je vladala Mesopotamijom oko jednog veka.

Legenda o Sargonu je jedan nekompletan sumerski tekst, koji opisuje Sargonov život. Kralj Kiča je Sargona unapredio da bude nosilac pehara. Jedan san je strašno preplašio kralja Kiča. Sargon je sanjao da bočica Inanu utapa kralja Kiča Ur-Zababu. Ur-Zababa je nastojao da ubije Sargona, ali je navodno boginja Inana to sprečila. Posle toga poslao ga je u Uruk sa glinenom pločicom, na kojoj je pisao kralju Uruka da ubije Sargona. Dalji delovi legende nedostaju, a tu verovatno piće kako je Sargon postao kralj. Sumerski tekst kaže da je Sargon vladao 56 godina.

Kada je došao na vlast u Kiču Sargon je ubrzo napao Uruk, kojim je vladao Lugal-Zage-Si od Ume. Osvojio je Uruk i srušio je čuvene zidine Uruka. Branioci su napustili grad i pridružili se vojsci provincija. Još su se odigrale dve žestoke bitke, u kojima je Sargon pobedio sumerske snage. Kralja Uruka Lugal-Zage-Sija je zarobio. Neprijatelje je ganjao do Ura, a zatim se vratio na istok do Lagaša i do Persijskog zaliva, gde je simbolički oprao ruke da pokaže da je potpuno osvojio Sumer.

Da bi smanjio mogućnost pojave pobune u Sumeru postavio je 5400 svojih ljudi da upravljaju Sumerom. Sargon je za guvernere sumerskih gradova-država odabrao Akašane, a ne Sumerce. Semitski akadski jezik postao je službeni jezik. Sargonovo carstvo je održavalo trgovačke i diplomatske kontakte sa kraljevinama oko Arabljanskog mora i drugde na Bliskom Istoku. Sumerski jezik je ostao jezik religije. Sargonovi naslednici su podržavali sumerske kultove. Sargonova ćerka je bila sveštenica Nane, boginje meseca u Uru.
U Akadu je bilo vise gradova od kojih su se izdvajali : Sipar, Vavilon i Kis. Sargon Veliki je za svoju prestonicu proglasio grad Vavilon.Ovaj grad ce kasnije postati srediste novog Vavilonskog carstva.Search