Auto plac CarLogistic Beograd


car logistic izgled Auto plac Car Logistic nalazi se u Beogradu na adresi Zrenjaninski put 98 A. Osnovan je 2003. godine i bavi se poslovima trgovine automobilima i lakim motornim vozilima za šta je registrovano kao pretežna delatnost. Matični broj ove firme je 17513168.

Search