Kategorije

Do posla preko stranke

Posao preko stranke - sve češći način zapošljavanja u Srbiji
Još jedan od načina kako se ljudi zapošljavaju je preko stranaka. Ovo ne treba ni najmanje potcenjivati i treba ukazati na loš uticaj na društvo u celini jer posao dobijaju podobni  ne sposobni. Na primer šest poslednjih ljudi koji su zaposleni u poreskoj upravi u jednom gradu postavila je direktno stranka koja uprav
lja ministarstvom u čijoj je to nadležnosti. Neću da kažem da je ta stranka najgora po tom pitanju, sve su najgore. 

Do čega je dovelo zapošljavanje preko stanaka koje su na vlasti
Koliko je samo besposlenih i u suštini nepotrebnih službenika nagurano po kojekavim kancelarijama u opštinama, ustanovama, zavodima, upravama i slično. I ko je ikad video konkurs za radno mesto za takve pozicije?   I šta još reći, kada svako od nas zna desetine takvih primera. Oportunisti bi rekli ako ne možeš da ih pobediš onda  im se pridruži.  Praktičan savet bi bio, ako vam je potreban neki poslić probajte preko vladajućih stranaka, može svašta da se nađe u javnim preduzećima. Ako želite upravljačke pozicije, imate neku višu ili visoku školu, idite u opziciju. U tom slučaju,  vreme je na vašoj strani. 

Da li se stranačkom zapošljavanju, nekvalitetnih ljudi, može stati na put
Uglavnom, ovome se jednom mora stati na put, ne samo zbog pravednosti takvog načina zapošljvanja, već i više zbog nerada i neznanja koje caruje u takvim službama. 

netsrbijaekonomijaposao  > Do posla preko stranke