Priprema cveća za hladne dane


biljke Ukoliko imate sobno cveće koje ste preko leta držali na terasi ili u bašti treba da ga unesete unutra pre prvih hladnih dana da bi se naviklo na drugačije uslove. Naročito ga treba uneti pre počinjanja sezone grejanja.

Šta treba uraditi pre unošenja saksija u sobu?
Pre unošenje saksija u sobu treba da obratite pažnju na sledeće. Ukoliko je koren neke biljke prerastao saksiju i vire žilice biljku treba presaditi u veću caksiju sa novom zemljom. Saksije koje se unose unutra treba oprati vodom i četkom da ne bi u sobu uneli neke parazite. Samu biljku treba očistiti od prašine i istuširati vodom. Ukoliko na listovima ili stablu ima vidljivih parazita treba biljku isprskati insekticidom koji ćete nabaviti u biljnoj apoteci.

Gde smestiti cveće?
Cveće koje ste uneli u sobu treba poređati tako da bude što bliže izvoru sunčeve svetlosti, a da ne bude blizu nekog grejnog tela ili na promaji. Bliže prozoru stavite manje sakcije, a one veće iznad njih da bi sve biljke dobijale dovoljno svetlosti.

Šta sa biljkama koje ne mogu da se unesu?
Ako imate neke velike biljke koje se nalaze u velikim saksijama koje nikako ne možete uneti unutra morate ih zaštiti napolju da ne promrznu. Uvite ih u nekoliko slojeva novina i zavežite kanapom. Međuprostor takođe treba popuniti zgužvanim novinama koje će biljku zaštititi od izmrzavanja. Tako umotanu biljku treba pomeriti na neko zaklonjeno mesto da ne bude direktno izložena mrazu i vetru.
Search