Kategorije

Spirou stripovi

Ovo je još jedan komični strip koji je kod nas izlazio u Stripoteci i Biser stripu. Tvorac Spiroua je Rob-Vel 1938. godine i pojavio se u novom strip magazinu sa istom imenom.  "Spirou"  na valonskom narečju znači veverica, a takođe i živahan mladić pun energije, što je u početku i bila jedina definicija samog Spiroua: mladić koji je živahan i koji svojom živahnoću uspeva da izađe iz raznih neprilika ali  iz istog razloga i  da upadne u njih.  Spiruou će kasnije biti pridružen Fantazio koji će ga pratiti u avanturama.

Svetsku slavu ovom stripu nije doneo njegov originalni autor, i za većinu ljudi  Spirou počinje sa Franquinom, koji je uneo promene u strip.  Spirou i Fantazio su  sada novinari a ne dangube koji  istražuju čudna dešavanja u malom francuskom seocetu Šampinjaku. Tu se pojavljuju razni komični likovi poput Gradonačelnika, policajac, lokalnih pijanica... i naravno, Grof Pakom Egesip Adelard Ladislas de Šampinjak, mikolog, ludi naučnik, mudra glava i večiti izvor problema. Događaji u seocu omogućili su blagu društvenu satiru, ismevajući aktuelne trendove kroz njegove likove.

Franquin se 1968. povlači sa Spiroua i u potpunosti prelazi da radi na  Gaši za koga  smatra da kroz njega može kreativnije izraziti  a Spirou dobija nove autore.

Spirou privlači  svojim gegovima i  naivnošću, ali na drugi pogled i oštroumnom i prikrivenom satirom.
netsrbijastrip magazin > Spirou