Kategorije

Riđobradi stripovi

Autori ovog stripa su Hubinon i Charlier.  Prva epizoda pojavila se u magazinu "Pilote" 1959. gde su oba autora  bili i jedni od osnivača i pokretača tog magazina. Ova dvojica autora su i pre rada na Riđobradom  sarađivali  na drugim projektima.

Do 1969. godine Hubinon je izradio osamnaest epizoda Riđobradog, a potom  će ga zameniti prvo Jije, a zatim Gaty i Patrice Pelleren. Charlier će i sa novim crtačima sarađivati na Riđobradom sve do 25 epizode Le s Revoltes De La Jamaique, a nakon nje i on se povlači iz tog stripa.

Velika pažnja u ovom stripu posvećena je detaljima i stvarnoj istorijskoj podlozi. Radnja se dešava krajem XVII i početkom XVIII veka u Karibima, na Atlantiku al ii Sredozemlju.

O popularnosti i zanimljivosti  ove teme i stripa dovoljno govori podatak da su  druga dva velikana Albert Uderzo i Rene Goscinny ubacili Riđobradog i njegove pratioce   u  veliki broj epizoda Asteriksa  gde sipmpatični  gusari   nemaju baš mnogo sreće sa Galima (osim, možda, u epizodi "Bakreno kazanče").
netsrbijastrip magazin > Riđobradi