Kategorije

Turska

Turska zastavaRepublika Turska je država u zapadnoj Aziji i sa nekih 3% u jugoistočnoj Evropi (jugoistočni deo Balkanskog poluostrva). Do 1922. godine sadašnja Turska je bila sedište Osmanlijskog carstva. Glavni grad Turske je Ankara. Turska se nalazi na obalama Crnog, Mramornog, Egejskog i Sradozemnog mora. Graniči sa na zapadu sa Bugarskom i Grčkom, na istoku sa Gruzijom, Jermenijom Azerbejdžanom i Iranim, na jugu sa Irakom i Sirijom. Prvi predsednik Republike Turske i njen osnivač bio je Mustafa Kemal Ataturk.

Turci su na današnji prostor stigli iz centralne Azije i smestili su se u središtu Male Azije: Anadolskoj visoravni. Bili su tamo vekovima pre nego što su osvojili druge delove Anadolije, zaposeli Carigrad i napredovali prema Evropi, Africi i Aziji stvarajući carstvo. Mala Azija je most između Azije i Evrope kojim su se kretali mnogi migranti.

Turci su danas evroazijski narod, zapravo njegova posebna skupina, sa oko 60 miliona pripadnika, koji žive raspoređeni na dva kontinenta. Najveći deo živi u Maloj Aziji, a manji na Balkanu, i to u: Bugarskoj (815.000), Grčkoj (130.000), Makedoniji (81.000), Rumuniji (150.000) i nepoznat broj u zemljama naslednicama bivše Jugoslavije, kao i na Kipru (135.000). Veći deo Turaka živi i u Iraku (200.000 do 300.000), Siriji (100.000) i u drugim  zemalja Azije, gde se zovu Turkmeni. Više od tri miliona Turaka živi u Zapadnoj Evropi.

Službeni jezik u Turskoj je turski. Po površini je 36. na svetu sa 780.580 km², a po broju stanovnika je 17. i ima preko  68 miliona stanivnika.
netsrbijaputovanja >  zemlje sveta  > Turska