Kategorije

Tanzanija

Tanzanija zastavaTanzanija je država na istočnoj obali Afrike. Graniči se sa Kenijom i Ugandom na severu, Ruandom, Burundijem, Demokratskom Republikom Kongo na zapadu i Zambijom, Malavijem i Mozambikom na jugu. Na istoku izlazi na Indijski okean. Tanzanija je članica Komovelta od proglašenja nazavisnosti 1961. godine.

Tanzaniju karakteriše planinski predeo na severoistoku, gde se nalazi planina Kilimandžaro i gde je smešten najviši afrički vrh. Na severu i zapadu su najveća afrička jezera Viktorijino jezero (najveće jezero u Africi) čiju severnu polovinu dele Uganda i Kenija i jezero Tanganjika. Centralna Tanzanija je velika visoravan sa nizijama i plodnom zemljom.

Glavni grad Tanzanije Dar-es-Salam koji ima milion stanovnika. Površina je 945 hiljada km², a broj stanovnika je 28,8 mjliona stanovnika. U Tanzaniji se nalazi veliki broj ekološki značajnih parkova, uključujući i poznati Nacionalni park Sergeneti na severu zemlje.

Tanzanija je jedna od najsiromašnijih država sveta. Ekonomija značajno zavisi od poljoprivrede, koja daje polovinu GDP-a, 85% izvoza i zapošljava 90% radne snage. Međutim geografski i klimatski uslovi ograničavaju poljoprivredu na samo 4% teritorija zemlje. Industrija je uglavnom ograničena na preradu poljoprivrednih proizvoda i jednostavniju robu široke potrošnje.
netsrbijaputovanja >  zemlje sveta  > Tanzanija