Kategorije

Uslovi za dobijanje auto kredita

automobil za prodaju na kreditAuto krediti namenjeni su za kupovinu novih i polovnih automobila. Kada je reč o kupovini polovnih automobila uobičajeno je da vozilo za koje se kredit traži ne može biti starije od 4 godine.Uslovi za dobijanje auto kredita:
- kreditna sposobnost podnosioca zahteva, visina zarade i opterećenje drugim kreditnim obavezama
- kreditna sposobnost članova domaćinstva korisnika kredita
- ukoliko je potreban žirant gleda se i njegova kreditna sposobnost
- dužina radnog staža, vrsta poslodavca, za preduzetnike su uslovi nešto strožiji

Kao najčešča sredstva obezbeđenja koriste se blanko sopstvene menice, zaloga na automobilu koji se kupuje, a pored toga neke banke zahtevaju i kasko osiguranje vinkulirano u korist banke, kao i polisu životnog osiguranja. Najvažniji uslov svakako je visina zarade i opterećenost drugim kreditnim obavezama. Putem auto kredita mogu se kupiti novi ali i polovni automobili.
netsrbija > automobili auto kredit > Uslovi za dobijanje auto kredita